01.04.2020 | ~3 min lugemist

Kas kodulehe disain peaks kasutajates emotsioone tekitama?

Internetis võib tihti leida sama šablooni (template) järgi tehtud kodulehti, mis aga esindavad eri valdkondade ettevõtteid. Kas selline lähenemine õigustab end?

Tänapäeval ettevõtte edu alus on kasutajaga kodulehe kaudu loodav emotsionaalne side.

Sideme loomine algab esmamuljest. Kuna veebilehest kujuneb arvamus kiiresti, näitab see, et esmamulje oleneb disainist ja mitte sisust. Sobiv disain jätab hea mulje ja inimene jääb veebilehele.
0,5 sekundi jooksul hindab kasutaja veebilehe meeldivust.
2,6 sekundi jooksul otsustab kasutaja, kas jääb veebilehele või lahkub. Kui esmamulje on hea, jääb kasutaja veebilehele.
94% kasutajatest kirjeldas oma muljeid veebilehest sõnadega, mis on seotud veebilehe disainiga (värvide kooskõla, kirjastiil ja -suurus, kasutusmugavus jne).

Originaalne ja huvitav disain jätab kasutajatele usaldusväärse mulje!

Nii nagu ilusad inimesed, nii tekitab ka hea disain meeldiva tunde ja äratab usaldust. Usaldus on aga hädavajalik, et inimese ja veebilehe (ettevõtte, toote) vahel tekiks tugev side. Seetõttu parandab hea disain tunduvalt toote läbimüüki ja veebilehe külastatavust. Kui koduleht tekitab häid emotsioone, annavad kasutajad kergemini andeks selle väikesed viperused. Kui aga kodulehe disain ei tekita häid emotsioone, on ka ärritus kiirem tulema.
Ettevõtte asutaja foto kodulehel suurendab külastatavust 35% võrra.
Originaalsed, mitte fotopangast võetud fotod suurendavad veebilehe tulemuslikkust 29% võrra.
Kasutajasõbralik disain, kvaliteetsed fotod ja õigesti valitud värvid, mille puhul on arvesse võetud ka sihtrühma vajadusi, äratavad kasutajates usaldust ning suurendavad tulemuslikkust 50–70% võrra.

Emotsionaalne side tekib kahes etapis:

1. Veebilehe avamisel tekib kasutajal esmamulje disainist. Originaalsed disainlahendused, ilusad fotod, hästiloetav tekst – kõik need tekitavad häid emotsioone, usaldust ja lugupidamist.

2. Veebilehel liikudes tekitab hea disain kliendis rahulolutunde. Õiged disainlahendused muudavad veebilehe kasutajatele mugavaks, sest kasutaja saab veebilehel liikuda kiiremini ja efektiivsemalt.


Kokkuvõte

Veebilehe disain peab kindlasti tekitama häid emotsioone. Iga ettevõtte kodulehe loomine peab olema hoolikalt läbimõeldud protsess. Tiheda konkurentsi ajastul on eriti oluline eristuda, jätta hea mulje ning tekitada sihtauditooriumis positiivseid emotsioone. Seetõttu pole šablooni järgi loodud veebileht kõige otstarbekam. Originaalsed ja huvitavad disainlahendused aitavad tekitada häid emotsioone ja luua kasutajatega tugevat sidet.